5000+ Bộ nhiếp ảnh Ultimate Gồm Overlay, Actions, Presets và Camera Raw - Dịch Vụ Photoshop Học Photoshop Online

Xem Nhiều

Post Top Ad

5000+ Bộ nhiếp ảnh Ultimate Gồm Overlay, Actions, Presets và Camera Raw

BỘ SƯU TẬP CHỤP ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO NHẤT MỌI THỨ. Sản phẩm này gồm các OVERLAYS tốt nhất, PHOTOSHOP ACTIONS, LIGHTROOM PRESETS và CAMERA RAW PRESETS.


 Được tạo bởi 22 nhiếp ảnh gia và 15 nhà thiết kế đồ họa đã bỏ ra 4 tháng làm việc chăm chỉ - tức là hơn 25000+ giờ, 
 
Kết quả của công việc này là các công cụ thu thập ảnh Ultimate có chứa 5867 SẢN PHẨM chất lượng cao nhất !!
 
Bạn sẽ không cần bất cứ điều gì khác sau gói này!
Hành động ngay và bạn sẽ có các cài đặt trước Lightroom tốt nhất, Tác vụ Photoshop, Lớp phủ cũng như các cài đặt trước Camera Raw với mức giá Tốt Nhất!
Tất cả các sản phẩm đều dễ sử dụng ngay cả đối với người mới bắt đầu.
Windows / Mac
Tải xuống kỹ thuật số trực tiếp
Hoạt động với tất cả Lightroom và Photoshop
Hướng dẫn được bao gồm trong gói
Hỗ trợ khi mua

 • Bộ nhiếp ảnh Ultimate : Giá - 450k
 • Link Dowload  :Googledriver
 • Bạn nào Mua Thì Hãy Liên Hệ Mình Nhé Cảm Ơn
 • Liên hệ : https://www.facebook.com/chupanhphotoshop •  Bộ này Bao Gồm:
 OVERLAYS: PHOTOSHOP ACTIONS:

 

 • Balloons : 50
 • Bokeh : 59
 • Botany: 48
 • Bubbles: 78
 • Particles : 110
 • Dark Feathers : 32
 • Festoon Lights: 57
 • Fire: 37
 • Fireworks: 43
 • Fog: 16
 • Leaves: 34
 • Lens Flare: 19
 • Light Leaks: 158
 • Light Rays: 27
 • Light spots: 22
 • Magic Lights: 25
 • Night sky: 30
 • Particles: 110
 • Petals: 25
 • Rain and rainbow: 69
 • Skies: 27
 • Snow: 90
 • Sparklers Letters: 62
 • Sun Flare: 17
 • Splashing Water: 22
 • White Feathers: 32


Total number of
Overlays: 1,189

 

 

 • Analog Retro: 25
 • Animals: 23
 • Beauty : 29
 • Black & White : 22
 • Bright Life: 20
 • Color: 9
 • Dark & minimum: 20
 • Elegant: 25
 • Face & skin: 60
 • Freedom: 20
 • Good old 1950's: 20
 • HDR: 7
 • Holiday Season: 8
 • Instant Camera: 20
 • Journalist: 20
 • Kids: 22
 • Nature: 22
 • Newborn: 27
 • Rebel 60's: 15
 • Romantic: 20
 • Snowy Season: 11
 • Split Toning: 25
 • The old times: 20
 • Warm Vibes: 9
 • Wedding: 39
 • Work with with details: 20

Total number of 
Photoshop Actions: 558

 

 CAMERA RAW PRESETS: LIGHTROOM PRESETS:

 

 • Pets: 95
 • Black & White: 82
 • Kids: 91
 • Architecture : 93
 • Lovestory: 68
 • Analog Retro:  57
 • Food Blogger: 40
 • Fun times: 61
 • Events: 78
 • Instagram: 59
 • Landscape and Wildlife: 78
 • Nature: 98
 • Newborn: 103
 • After Dark: 102
 • Face and skin: 82
 • Journalist: 91
 • Gym and outdoor: 112
 • Photostudio: 103
 • Sunrise: 101
 • Big City Life: 103
 • Wedding: 92

 

Total number of 
Camera Raw presets: 1,842


  • Architecture: 96
  • Artistic Food: 42
  • Black and White: 87
  • Events: 83
  • Face and skin: 87
  • Fashion: 56
  • Fun times: 65
  • Instagram: 62
  • Journalist: 98
  • Kids: 98
  • Landscape and Wildlife: 80
  • Lovestory: 71
  • Minimize: 97
  • Nature: 101
  • Newborn: 112
  • Night: 112
  • Pastel: 109
  • Photostudio: 111
  • Sport: 126
  • Sunrise: 112
  • Urban: 105
  • The good old times: 104
  • Wedding: 95

  Total number of 
  Lightroom Presets: 2,430


  Post Bottom Ad